Każdy z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim jest równie istotny, ale także doświadczyć go można w różnym stopniu. Bierzmowanie zdecydowanie jest jednym z tych sakramentów, które nie tylko przeznaczone są dla wszystkich, ale również przyjmowane zupełnie świadomie oraz z wewnętrzną pobożnością.

Dzień bierzmowania jest dla osoby odbierającej sakrament jednym z najistotniejszych dni w rozwoju wiary. Pozwala on nie tylko na świadome wyrażenie więzi z Bogiem, ale również podkreślenie, że jest się gotowym na odebranie kolejnych sakramentów. Z tego powodu warto zadbać o pamiątkę z tego dnia.

Istota bierzmowania

Bierzmowanie jest w zasadzie sakramentem umacniającym wiarę w człowieku. Wynika to między innymi z faktu, że do bierzmowania przystąpić może jedynie człowiek, którzy jest ochrzczony oraz przyjął komunię świętą. Bierzmowanie samo w sobie ma przygotować człowieka do pełnienia dalszych ról w życiu i możliwości uzyskania dalszych sakramentów. Co więcej, jest ono również formą publicznego potwierdzenia swojej wiary oraz umocnienia w niej dzięki samej istocie sakramentu i dostępowi do łaski.

Forma pamiątki

Zazwyczaj bierzmowanie nie jest tak popularne wśród osób, które w sakramentach upatrują przede wszystkim okazji do otrzymania prezentu. Tymczasem, choć warto upamiętnić bierzmowanie, to trzeba pamiętać, aby nie było to sensem samym w sobie. Z tego powodu doskonała pamiątka bierzmowania to choćby poświęcony w trakcie sakramentu krzyż, a także ładnie oprawiony dokument, który potem będzie pełnił również rolę praktyczną.