Różaniec jest jedną z najpopularniejszych modlitw chrześcijaństwa. Polega na ciągłym odmawianiu praktycznie tych samych modlitw – Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu i Wierzę w Boga. Różaniec był dominującym motywem w wielu objawieniach. Jest też chyba jednym z najpopularniejszych przedmiotów posiadanych kiedykolwiek przez człowieka.

Początki w XII wieku

różaniec na bibliiSam różaniec był początkowo odmawiany jako modlitwa osób, które nie znały Psałterza ani jakichkolwiek innych, łacińskich modlitw. Był on po prostu zbiorem 150 połączonych ze sobą modlitw Zdrowaś Mario. Poprzedzielanych innymi, dobrze znanymi wszystkim modlitwami.

Jednak z biegiem czasu modlitwa ta uległa znacznym zmianom. Wspomniane 150 „zdrowasiek” podzielono na trzy części i na pięć tajemnic. Jednocześnie podczas każdej z dziesiątek Różańca zaczęto rozważać konkretne wydarzenia z ewangelicznych dziejów Jezusa i Maryi.

Podział ten został jeszcze bardziej uproszczony, gdy wspomniane wydarzenia pogrupowano w trzy podstawowe części – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Jakiś czas temu, papież Jan Paweł II wprowadził jeszcze jedną część – tajemnice światła. Mają one ujmować czas publicznej działalności Jezusa Chrystusa od cudu w Kanie Galilejskiej, aż po ustanowienie Eucharystii.

Jak dziś wygląda ta modlitwa?

różaniec na ręku katoliczki

różaniec na ręku katoliczki

Różaniec w „nowoczesnej” wersji nie wprowadza praktycznie żadnych nowości. Co ciekawe – obecna jego forma nie zmienia się przez co najmniej kilkaset lat (jeśli nie wliczamy tajemnic światła).

Warto dodać, że modlitwa różańcowa jest swoistą „platformą” dla innych modlitw. Przykładem jest tu Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą można odmawiać na klasycznym różańcu na rękę. Układ poszczególnych paciorków jest w tej sytuacji analogiczny, co w przypadku Różańca.

Nowoczesny różaniec, to nie tylko różaniec na rękę, za pomocą którego można odmawiać modlitwy dosłownie wszędzie. To również szereg aplikacji, które można pobrać na smartfona i to pod każdym systemem operacyjnym.

Różaniec w sklepie Merito Hurt to jedno z najbardziej popularnych dewocjonaliów. Można go nabyć dosłownie wszędzie, aczkolwiek jeśli chce się nimi handlować, warto mieć zgodę władz kościelnych. Co prawda jest on wykonany wyłącznie w celu modlitwy, ale wiele osób wciąż wykorzystuje go tylko w celach dekoracyjnych. Co ciekawe, często jest używany jako… wisiorek, co zresztą jest swoistą prowokacją.