Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany według wskazówek siostry Faustyny Kowalskiej, jest znany chyba każdemu. Jest on w zasadzie drugim obrazem, namalowanym pod jej kierownictwem. Pierwszy z nich nie odpowiadał wizji Faustyny, co spowodowało konieczność powstania drugiego – tego bardziej słynnego. Mimo, że obraz ten chyba wszystkim jest znany, to w rzeczywistości mało kto wie, jaka jest jego symbolika.

Gesty i spojrzenie

obraz jezusa miłosiernegoW obrazie Jezusa Miłosiernego bardzo ważne są gesty. Jedna z Jezusowych rąk jest uniesiona w geście błogosławieństwa. Symbolizuje to pragnienie towarzyszenia człowiekowi we wszystkich aspektach jego życia a także – późniejszą pełnię życia i radość wieczną, wynikającą z przebywania z Nim.

Nieodłączną cechą obrazu jest uśmiech. Jest on delikatny, pełny miłości, podobnie zresztą jak Jezusowe spojrzenie. Cała sylwetka Jezusa wydaje się „wychodzić” ku widzowi. Postać Jezusa wygląda właśnie tak, jak gdyby On sam wychodził do człowieka, do jego nędzy i słabości.

Męczeństwo i Kapłaństwo

Jezus Miłosierny obraz swój nakazał namalować wraz ze swoimi ranami. Tak, to one symbolizują cierpienie Jezusa na krzyżu i jego odkupieńczą rolę w zbawieniu świata i całej ludzkości. Z obrazem wspomnianych ran kontrastuje specyficzna, olśniewająco biała szata. Jest ona symbolem czystości, ale też – Zmartwychwstania Jezusa. Przypomnijmy sobie fragment z Pisma Świętego, w którym autor opisuje Jezusa Zmartwychwstałego w śnieżnobiałej szacie.

Biała szata jest też symbolem Kapłaństwa – najwyższego i wiecznego. Jezus jest przecież nazywany Najwyższym Kapłanem, który swoją ofiarą ocalił świat przed potępieniem.

Oczywiście obraz Jezusa Miłosiernego to również dwa charakterystyczne promienie, które przypominają krew i wodę, które pojawiły się po otwarciu Jego boku włócznią na krzyżu. Obydwa promienie można odczytywać jako Eucharystię, będącą jedyną drogą do Boga (Ciało i Krew) a także jako miłość, nadzieję i przebaczenie – czyli trzy cechy, tak bardzo potrzebne człowiekowi do zbawienia.

Obraz Jezusa Miłosiernego ze sklepu wiąże się też z pełnym zaufaniem Bogu. Zwłaszcza za pośrednictwem słynnego już napisu „Jezu Ufam Tobie”, znajdującego się w dolnej części obrazu. Warto pamiętać, że nie jest on żadnym dodatkiem, tylko integralną częścią kompozycji przedstawioną w widzeniu przez Jezusa.