gromnica do chrztuGromnica pełni bardzo istotną rolę w obrzędowości kościoła katolickiego. To duża woskowa świeca, która towarzyszy najważniejszym wydarzeniom duchowym w życiu chrześcijanina. Zapalana jest podczas ceremonii chrztu i komunii świętej. Przeczytaj, jakie znaczenie ma gromnica w liturgii kościoła katolickiego.

Święcenie gromnic – zwyczaj o długiej tradycji

W polskim Kościele zwyczaj zapalania gromnic ma bardzo długą tradycję. Sięga ona IX wieku. Od czasów średniowiecza zapalenie poświęconej gromnicy symbolizowało w naszym kraju zdanie się na łaskę Jezusa Chrystusa. W celu zawierzenia bożej opaczności zapalano gromnicę w czasie, gdy obawiano się nadciągających wydarzeń: powodzi, suszy, gwałtownych burz i nawałnic, wojny, Gromnica była nie tylko przedmiotem kultu stosowanym podczas kościelnych ceremonii, służyły zapewnieniu ochrony Boga w życiu codziennym. Co bardzo ważne, zapalone gromnice towarzyszyły rodzinie także, gdy jeden z jej członków żegnał się z życiem.

Gromnice w Kościele dzisiaj

Dzisiaj gromnice już nie pełnią tak podniosłej roli w życiu członków kościoła katolickiego. Na co dzień o nich nie pamiętamy. Pełnią jednak istotną rolę w czasie sakramentów: przede wszystkim chrztu św i komunii świętej. Gromnica zapalona podczas uroczystości chrztu świętego symbolizuje powierzenie dziecka łasce Jezusa Chrystusa.

W bardzo wielu rodzinach gromnica użyta podczas ceremonii chrztu stanowi ważną pamiątkę i jest przechowywana przez lata. Później ta sama gromnica może być wykorzystana podczas komunii świętej, a nawet towarzyszyć nam w trakcie zaślubin.

W Polsce ze święceniem gromnic związane jest święto Objawienia Pańskiego – nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. W ostatnich latach jednak coraz mniej osób je obchodzi. Nadal jednak pełni istotną rolę w kalendarzu Kościoła.

Więcej informacji http://www.meritohurt.pl/swiece-gromnice.html