Jakie sakramenty są w Kościele? Pierwszym sakramentem jest chrzest, drugim bierzmowanie, trzecim Eucharystia, czwartym sakrament pokuty i pojednania, piątym- namaszczenia chorych, szóstym- kapłaństwo, siódmym małżeństwo.

Historia sakramentów


Ich historia zaczyna się od kart Pisma Świętego. Sakrament chrztu znany jest z tego, że Chrystus sam przyszedł do Św. Jana i dał się ochrzcić wodą. Jest to sakrament niezbędny dla naszego zbawienia.
Źródło sakramentu bierzmowania, jak każdego, znajduje się w Piśmie Świętym, gdzie znajduje się wiele fragmentów (np. Jan 7, 37-39; Jan 14, 16; Dz. Ap. 2, 28) świadczących o tym, że jest on umocowany właśnie tam.
Eucharystię ustanowił sam Bóg-Człowiek podczas Ostatniej wieczerzy.
Sakrament pokuty i pojednania ustanowiony został, chociażby we fragmencie Mk 2,5-9, który dobitnie świadczy o tym, że Chrystus grzechy odpuszczał, zaś inne fragmenty (np. J 20, 21-23) są świadectwem tego, że nakazał czynić to kapłanom Kościoła Katolickiego. Nieodzownym elementem tegoż sakramentu jest odmówienie pokuty, którą odmawia się w pozycji godnej (czyli klęczącej). Żeby łatwiej móc ją zachować, można kupić klęcznik karmelitański https://www.meritohurt.pl/kleczniki/klecznik-taize-karmelitanski,4109,1.html ) oraz z książeczki do nabożeństwa, która, jako przedmiot poświęcony, jest godnym narzędziem.

Namaszczenie chorych swoje początku ma już Starym Testamencie, gdzie korzystano w celu uszlachetnienia ciała.
Sakrament kapłaństwa jest nawiązaniem do wybrania 12 apostołów, a sakrament małżeństwa, mimo iż obecny w Kościele od samego początku, lecz stosunkowo niedawno przybrało postać współczesną.